Μη Φαρμακευτική Αντιμετώπιση

Ποια είναι η μη φαρμακευτική αντιμετώπιση;
Η μη φαρμακευτική αντιμετώπιση περιλαμβάνει:
– την ενημέρωση για την νόσο και τα προβλήματά της
– την άσκηση
– υποστήριξη
και είναι όπως αναφέρεται αλλού εξ ίσου σημαντική όσο και η φαρμακευτική.

Skip to content